ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยฯ


คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยฯ

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา (G-TEM) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม