ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

บรรยากาศการลงทะเบียนนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก


บรรยากาศการลงทะเบียนนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก

บรรยากาศการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2