ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนบางกะปิ


วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนบางกะปิ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา" เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนบางกะปิ