ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะผู้บริหารจาก TMC Representative Office เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย


คณะผู้บริหารจาก TMC Representative Office เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

คุณมนัส  ดาวมณี นำคณะผู้บริหารจาก TMC Representative Office โดย Mr.Tatsuya Kijimoto และ Ms.Jennifer เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย วันที่ 28 พ.ย. 2560