ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า วันที่ 28 พ.ย. 2560