ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

งานอบรมเชิงปฏิบัติ \"การสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและงานประกันคุณภาพ\"


งานอบรมเชิงปฏิบัติ  \

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติ "การสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและงานประกันคุณภาพ" ณ.ห้องประชุมวิทยาลัย ในวันที่ 28 พ.ย. 2560