ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านบริการหลังการจำหน่าย


ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านบริการหลังการจำหน่าย

ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านบริการหลังการจำหน่าย
วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า