ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ชมรมผู้จัดการ-ฝ่ายบริการลูกค้าเขตภาคตะวันออกเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า


ชมรมผู้จัดการ-ฝ่ายบริการลูกค้าเขตภาคตะวันออกเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ชมรมผู้จัดการ-ฝ่ายบริการลูกค้าเขตภาคตะวันออกเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วันที่ 22 กันยายน 2560