ข่าวสำหรับนักศึกษา

คุณมนัส ดาวมณี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม


คุณมนัส ดาวมณี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คุณมนัส ดาวมณีได้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2560   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า