ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คุณศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวิทยาลัย ในวันที่ 6 กันยายน 2560


คุณศุภชัย สินสุวรรณรักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวิทยาลัย ในวันที่ 6 กันยายน 2560