ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะผู้บริหาร บริษัทโตโยต้าบัสส์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า มูลค่า 1,000,000 บาท


คณะผู้บริหาร บริษัทโตโยต้าบัสส์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า มูลค่า 1,000,000 บาท

คณะผู้บริหาร บริษัทโตโยต้าบัสส์ จำกัด
เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
มูลค่า 1,000,000 บาท\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"