ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม\" 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ \"


กิจกรรม\

กิจกรรม" 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ "
ในวันพุธที่  9  พฤศจิกายน 2559


\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"    \\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

 \\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

 \\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\"\\"