ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1


อบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1

จัดอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ระดับชั้น ปวส.2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า