วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดำเนินโครงการ ” พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist ” เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรอบรู่้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์อ และแนวคิดการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

ประกาศแจ้งการโอนเงินคืน ค่าประกันความเสียหายของนักศึกษา (รุ่นที่20)

ทางฝ่ายบัญชีและการเงินกำลังดำเนินการ คืนเงินค่าประกันความเสียหาย
ของนักศึกษารุ่นที่20จำนวน 107 คน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Read more

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562

การสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขางาน เทคนิคยานยนต์ และสาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

Read more

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผัน ปวส. 2 (รุ่น 21) ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2562 (สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่ท้ายประกาศ)

ระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2562 (สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่ท้ายประกาศ)

Read more

แจ้งเลื่อนกำหนดการโอนเงินคืน ค่าประกันของเสียหาย

เนื่องจากมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งคืนของหรืออุปกรณ์ อาทิเช่น ถุงผ้า/สำหรับบริการซักรีด และอยู่ระหว่างในขั้นตอนการตรวจสอบความเสียหายภายในหอพักบางส่วน

Read more

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ติดต่อ อ.ณัฐพงษ์ ทองศิริ 095 -959-9818 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว๊บไซต์

Read more