วิทยาลัยฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เวลเนสซิตี้ อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (โปรแกรม 2)

วันที่ 7 เม.ย. 2562 วิทยาลัยฯ จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (โปรแกรม 2) เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ปกครองรับทราบในหัวข้อ ทิศทางของวิทยาลัยฯ

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2562

วันที่5เมษายน62 ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าววสารอาหารแห้ง กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

Read more

เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ TSAE Auto Challenge Student Formula

TSAE Auto Challenge Student Formula จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย(TSAE) ที่ได้จัดสัมมนาการวิจัยพัฒนายานยนต์ในครั้งนี้

Read more