ข่าวด่วน :สมัครออนไลน์ได้ที่เมนู e-service รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (DVE) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วน จำนวนจำกัดเพียง 244 คนเท่านั้น!! สมัครออนไลน์ได้ที่เมนู e-service
แจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 1/2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560
\"\"

\"\"


\"\"