ข่าวด่วน :สมัครออนไลน์ได้ที่เมนู e-service รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (DVE) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วน จำนวนจำกัดเพียง 244 คนเท่านั้น!! สมัครออนไลน์ได้ที่เมนู e-service
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ภาคปกติ  (เพิ่มเติม สาขางานเทคนิคยานยนต์ โปรแกรมการเรียน เดือนมิถุนายน 2560


\"\"
\"\"
ประกาศ แจ้งเรื่องการเตรียมตัวของผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1

ประกาศ

แจ้งเรื่องการเตรียมตัวของผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1

\"\"


\"\"