ข่าวด่วน :สมัครออนไลน์ได้ที่เมนู e-service รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (DVE) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วน จำนวนจำกัดเพียง 244 คนเท่านั้น!! สมัครออนไลน์ได้ที่เมนู e-service
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560

\"\"
\"\"
\"\"
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย) ปีการศึกษา 2560
\"\"
\"\"